Villkor

Generella regler:
Dessa regler är bindande för båda parter och reglerar köparens och säljarens rättigheter, skyldigheter, köp av varor (tjänster) och betalningsvillkor för leverans av varorna, parternas ansvar och andra bestämmelser relaterade till köp av tjänster och försäljning som gjordes av Undine 7 LLC.

Köparen samtycker till dessa regler genom att sätta en markering vid beställning av varor (tjänster) i webbutiken, eller genom att ringa den informativa telefonen för bokning.
Säljaren har rätt att ändra reglerna, på grund av myndighetskrav. Köparen informeras om ändringarna genom webbutiken eller via e-post.

 1. Köpa/sälja

Köp-/försäljningsavtalet ingås i det ögonblick då kunden:

 • Godkänt ett köp (tjänst) i en webbutik eller ansökt om en produkt (tjänst) per telefon (som Kunden kommer att informeras om via e-post eller telefon);
 • Bekräftade sin beställning via telefon, med angivande av leveransadress, för- och efternamn och undertecknade leveransdokumentet vid mottagandet av kurirpaketet (leveransdokumentet är undertecknat på den elektroniska terminalen eller på annat sätt – beroende på kurirens krav);
 • Överfört alla nödvändiga dokument för leasing för att fylla i formuläret som tillhandahålls av säljaren.
 1. Köparens rättigheter och skyldigheter:
 • Köparen är skyldig att betala för varan (tjänsten), i enlighet med betalningsvillkoren.
 • Köparen förbinder sig att följa dessa villkor, som beskrivs i nätbutiken och EU:s lagstiftning.
 • Om Köparen inte kan fullgöra sina skyldigheter har Säljaren rätt att omedelbart och utan föregående meddelande begränsa eller avsluta samarbetet med Köparen.
 1. Säljarens rättigheter och skyldigheter:
 • Säljaren har rätt att annullera Köparens beställning om Säljaren inte kan kontakta Köparen inom 3 (tre) arbetsdagar med hjälp av Köparens angivna kontakter.
 • Säljaren är skyldig att respektera Köparens rätt till datasekretess, i samband med EU:s lagstiftning och integritetspolicyn.
 1. Om Säljaren inte kan uppfylla Köparens beställning(för att leverera varan i tid (7 sju arbetsdagar), tillhandahålla rådgivning och/eller direkt leverera produkten som Köparen beställt), då har köparen rätt att returnera/vägra denna beställning, och Säljaren måste returnera pengarna till köparen inom tre (5) arbetsdagar om köparen redan har betalat till säljaren. Undantaget är när Köparen och Säljaren sinsemellan har kommit överens om en annan leveranstid (tjänst).
 2. Retur/byte av varor är inte